Çamaşırhaneler

Ticari çamaşırhaneler ve tekstil leasing şirketleri Hohenstein Enstitüleri'nden, pazarda kendilerini iyi bir yerde konumlandırabilmeleri için hizmetler , testler ve sertifikaları kapsayan geniş bir ürün yelpazesi alabilirler. Bilim insanlarımız araştırma projeleri kapsamında çamaşırhanelerdeki işletim proseslerinin optimizasyonuna yönelik teknolojik inovasyonlar geliştirmektedir. Profesyonel tekstil bakımı konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübemizi şirket müdürleri ve çamaşırhane çalışanlarına sunduğumuz düzenli uygulamalı seminerler yoluyla paylaşmaya devam ediyoruz. Ayrıca çamaşırhane işletmelerine, uzmanlarımızın gerçekleştirdiği hasar tespitleri yoluyla sorunlu meselelerin çözümünde ya da çeşitli kullanıma hazırlık prosesleri için sorun gidermede destek de sağlıyoruz. Tarafımızca sunulan diğer hizmetlere atık su testleri ile optimum hijyen yönetimi göz önünde bulunduran, kapsamlı işletme raporları dahildir.

Hohenstein Enstitüsü'nün yıllardır faaliyet gösterdiği başlıca alanlardan biri de RAL 992 Kalite Güvence İşareti uyarınca Profesyonel Tekstil Bakımı Kalite Güvence Derneği'nin yaklaşık 360 üye şirketi için sunduğu kalite güvence hizmetidir. Hijyen Yönetimi de ticari ve teknik tekstiller (RAL-GZ 992/1), hastane tekstilleri (RAL-GZ 992/2) ve gıda işletmelerinin kullandığı tekstil ürünleri (RAL-GZ 992/3) için halihazırda geçerli olan kalite düzenlemeleri uyarınca bu hizmetin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bunların yanısıra Enstitümüz, Alman Sertifikasyon Kuruluşu'nun çamaşırhane şirketlerine, kıyaslama çalışmaları ile bu şirketlerin rakiplerinden bir adım önde olmalarını sağlayacak profesyonel bir bilgi birikimi sunmak üzere ortak basın ve halkla ilişkiler çalışmaları yürütmektedir. Enfeksiyon koruması kapsamında çamaşırhane sektörü için dezenfekte edici yıkama proseslerinin virüs ve bakteri öldürücü etkinliğini test ediyor ve hastane tekstillerinin kullanıma yeniden hazırlanması için özel hijyen raporları düzenliyoruz.

Leasing şirketleri için kurumsal ve mesleki kıyafetler ile kişisel koruyucu dopnanımların kullanıma doğru şekilde hazırlanmasına yönelik hizmetlerinin yanı sıra Hohenstein Enstitüsü kuşkusuz ticari koşullara uygun şekilde gerekli leasing ürünlerinin seçimi ve kalite denetimi konusunda da sayısız test ve sertifikasyon hizmeti sunmaktadır. Örneğin performans , kesim , işçilik ve zararlı madde testleri ile giyim konforunun tayin edilmesine ya da UV koruma faktörü, kir önleyici ya da antimikrobiyal etki gibi fonksiyonel özelliklerin belgelendirilmesine yönelik test hizmetleri de sunulmaktadır. Ayrıca, Hohenstein Kalite Standartları 701 ff. tekstil hizmet sağlayıcıları için özel olarak geliştirilmiş olup, farklı tekstil ürünlerinin leasing'e uygunluğunun bağımsız olarak belgelendirilmesini sağlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi: