Giyim ve Moda

Hohenstein Enstitüsü moda şirketlerine çok sayıda kalite değerlendirme hizmeti sunarak bu şirketlere değerlendirmelerin ışığında ürünlerini geliştirme ve pazarlama fırsatı sunar. Değerlendirme çalışmalarına örnek olarak Tekstil Ürünlerinin Etiketlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tekstillerin lif kompozisyonunun tespit edilmesi, genel kullanım özelliklerinin incelenmesi (örn. aşınma hassasiyeti, boncuklanma ve çekme davranışı) ya da renk hassaslıklarının ve bakıma uygunluklarının kontrol edilmesi verilebilir. Bu kapsamda diğer önemli bir nokta da kıyafetlerin kesim ve işçilik kalitesinin etkili bir şekilde değerlendirilmesi ve olası zararlı maddelerin tespit edilmesidir . Ürünlerini başka ülkelerde imal ettiren giyim şirketleri ihtiyaç duyduklarında denetim hizmetimizden yararlanarak üretim öncesinde, sırasında ya da sonrasında uzmanlarımızdan doğrudan sahada belirli kalite özelliklerini denetlemelerini talep edebilir.

Laboratuvarlarımızda yürüttüğümüz tekstil testlerinin yanı sıra, teslimat koşullarının belirlenmesine yönelik danışmanlık ve kalite kılavuzlarından müşteriler için giyimle ilgili teknik konularda özel eğitimlere kadar geniş hizmet yelpazemizle moda sektörünü destekliyoruz. Talep üzerine uzmanlarımız hasar durumlarında bilirkişi raporları hazırlamakta, belirli müşteri kitlelerinin güncel beden ölçülerini elde etmek amacıyla ölçüm araştırmaları yürütmekte ve imalatçılar için bitmiş ürün boyutlarına yönelik ölçü tablolarını geliştirerek bunların optimizasyonunu yapmaktadır. Ayrıca araştırma projelerimizden elde ettiğimiz bulguları ilgilenen şirketlere sunarak, bu şirketlerin, örneğin imalat ortakları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla giyim ifadeleri içeren teknik bir terminolojiden, dolgun hatlara sahip bayanlara yönelik kapsamlı beden ölçüleri içeren ölçü tablolarından ya da bitmiş ürünler ve işçilik boyutları için istenen toleransların hesaplanmasına ilişkin seminerlerden yararlanmalarını sağlıyoruz.

Ayrıntılı bilgi: