Hohenstein Kalite Etiketi

Ürünlerini Hohenstein Enstitüsü'nde test ettiren şirketler Hohenstein Kalite Etiketi ile pazarlama faaliyetlerinde bunun tanıtımını yapma fırsatına sahiptir.

Ön koşul olarak test edilen özelliklerin belirli asgari gereklilikleri karşılaması gerekir. Kalite etiketinin kullanımına ilişkin koşullar sözleşmeye dayalı ayrı bir anlaşmada belirlenir.

Hohenstein Kalite Etiketi, bilimsel temelleri ve uygulamayı esas alarak belirlediği gereklilikler sayesinde perakendeciler ve tüketiciler arasında yüksek güvenilirliğe sahiptir. Ayrıca çok sayıda ürün sektöründe kullanılan etiket bu nedenle kayda değer bir tanınırlık seviyesine ulaşmıştır.

Hohenstein Kalite Etiketi şuanda aşağıdaki kalite nitelikleri için verilmektedir: